Συλλυπητήριο μήνυμα του ΔΣΑ για το χαμό του Παναγιώτη Ρεκουνιώτη