Συζήτηση στο ΣτΕ της αιτήσεως ακυρώσεως της ΠΟΕ-ΔΟΥ και λοιπων κατά ΑΑΔΕ