Συγχωνεύσεις ΔΟΥ στην Αττική: Οι ημερομηνίες όπου δεν θα πραγματοποιούνται συναλλαγές με το κοινό