Στόχος η αποστολή των ηλεκτρονικών βιβλίων ανά τρίμηνο