ΣτΕ 1618/2019 Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, περί παροχής πληρεξουσιότητας προς τον υπογράφοντα το δικόγραφο της προσφυγής, δικηγόρο – Νομιμοποίηση Ανώνυμης Εταιρείας – Παραπομπή στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ελληνικα