Σπουδαστήριο Εμπορικού Δικαίου-Το νέο δίκαιο της Α.Ε.