ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Διαδικασία εφαρμογής της υπ.αριθμ. 204/08-05-2020 πράξης του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνων

Ελληνικα