Σε ποιους επιτρέπεται η έρευνα στα βιβλία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών γραφείων -Γνωμοδότηση ΕισΑΠ

Ελληνικα