Σε παράταση οδηγείται η απαλλαγή του φόρου στην ωφέλεια από εξωδικαστικό συμβιβασμό