Σε αργία τέθηκαν δύο επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. που προχωρούσαν σε παράτυπες διαγραφές προστίμων