Πώς φορολογούνται τα διανεμόμενα όταν δεν έχουμε πληρώσει φόρο εισοδήματος