Πώς ευνοούνται οι συνοφειλέτες από τη ρύθμιση για χρέη έως 50.000 ευρώ