Πώς γίνεται μεταβίβαση ακινήτου για όσους έχουν δηλώσει ελλιπή στοιχεία