Πότε οι νέοι που κλείνουν τα 18 είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δική τους δήλωση;