Πότε μία εταιρεία μπορεί να ζητήσει επιστροφή ποσών που κατέβαλε για διακίνηση εμπορευμάτων στην Ε.Ε.