Πρόσληψη δικηγόρου-νομικού συμβούλου, με έμμισθη εντολή, στον δήμο Σαρωνικού