Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψηφίου Δικηγόρου στο Δήμο Αγ.Δημητρίου