Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων του προσωπικού των νομικών κλινικών του κοινού προγράμματος ΕΕ-ΣτΕ για την πρόσβαση γυναικών Ρομά και ταξιδευτών στη Δικαιοσύνη-Δεύτερη Φάση (JUSTROM2)