Πρωτοδικείο Κέρκυρας: Καταστροφή Αρχείου και παραλαβή εγγράφων

Ελληνικα