Πρωτοδικείο Αθηνών: Εκδίκαση του πινακίου ΡΠ δικασίμου 20/7/20