Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2.906 εκατ. ευρώ στο οκτάμηνο

Ελληνικα