Πρωτοβουλία ΥΠΕΝ για Σχέδιο Ασφάλειας Νερού για τη Θεσσαλονίκη