ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ευρωπαίων Δικηγόρων σε Κοινοτικές Οδηγίες Ποινικής Δικονομίας

Ελληνικα