ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:«Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα στην αρχή και στο τέλος της ζωής»