Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων – χώρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ