Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Ηλεκτρονική ενημέρωση για τις εισφορές που έχουν καταβάλλει κατά την έκδοση γραμμάτιων προκαταβολής και έχουν αποδοθεί στον ΕΦΚΑ προς συμψηφισμό με τις οφειλές των Εμμίσθων Δικηγόρων»

Ελληνικα