Προκήρυξη για την πλήρωση δύο θέσεων δικηγόρων µε έµµισθη εντολή στο Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών (επαναπροκήρυξη)

Ελληνικα