Προκήρυξη για πρόσληψη δύο δικηγόρων, με έμμισθη εντολή, στην ΓΑΙΑ-ΟΣΕ