Προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου για οριστικοποίηση των δηλώσεων Airbnb