Προειδοποίηση προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με τα CFDs, FOREX και τα άλλα κερδοσκοπικά επενδυτικά προιόντα