Προειδοποίηση για το επενδυτικό κοινό: QUESTRA HOLDINGS INC και ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT