Ποιες υποχρεώσεις παγώνει για την ένταξη στις 12 δόσεις το Οικονομικών