ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: «ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ με αναφορά στο χρόνο πιστοποίησης»