Παρουσία της Πολυφωνικής Χορωδίας του ΔΣΑ HARMONIA JURIS στην ηχογράφηση του μουσικού έργου της συναδέλφου κ. Ιωάννας Κολλινιάτη