Ο φόρος των ούρων – «Το χρήμα δεν έχει μυρωδιά» («Pecunia non olet»)