Ο οδηγός της ΑΑΔΕ για τις δηλώσεις ΦΠΑ και την πληρωμή του φόρου