Ο ΔΣΑ στο Μιλάνο, σε συνέδριο του εκεί δικηγορικού συλλόγου