Ο.Α.Ε.Δ. αριθμ. πρωτ.: 65033/2018 Δημόσια Πρόσκληση Νο 9/2018 – Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης