Ορισμός αρμόδιου δικαστή στο Πρωτοδικείο Αθηνών αποκλειστικά για τη χορήγηση νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος

Ελληνικα