Οι παρεμβάσεις στην νομοθεσία (ΦΠΑ – Τέλη – Χαρτόσημο) που εξετάζονται με βάση το επιχειρισιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ