Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορ.εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2017