Νέο καθεστώς για την πληρωμή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων

Ελληνικα