Νέα παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας έως το τέλος του μήνα