Νέα αναλυτική λίστα των μελών της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις Επιτροπές του CCBE