Μηνιαίες αποδοχές προσωπικού που προσλαμβάνεται στις παιδικές εξοχές και κατασκηνώσεις για το έτος 2018

Ελληνικα