Μειώνεται στο 10% από 15% η φορολογία στα μερίσματα