Μειωμένος φόρος επί τριετίας για αγρότες με κέρδη έως 10.000 ευρώ