Μέτρα παρέμβασης της ESMA σε προϊόντα όσον αφορά συμβάσεις επί διαφοράς (CFD) και δυαδικά δικαιώματα προαίρεσης (binary options) που προσφέρονται σε ιδιώτες επενδυτές