ΛΣΑ: WEBINAR «Αλλαγές στην Κοινωνική Ασφάλιση με το νέο Ασφαλιστικό 2020»