Κ.Υ.Α. αριθμ. ΓΔΑΕΦΚ/οικ. 648/ΓΔστ5/2018 Διαδικασία χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Ελληνικα